پرش لینک ها
Explore
Drag

لیکویید

نوار پیشرفت

با المان های قدیمی در طراحی خداحافظی کنید! هاب از عناصر متشکل از عناصر مدرن و سنتی استفاده می کند. ایده های خود را با ویرایشگر بصری بصری زنده کنید. وب سایت خود را ایجاد ، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید. نیازی به کد نویسی نیست!

نوار پیشرفت دایره ای

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

ضخامت نوار پیشرفت

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

موقعیت های برچسب

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

گرد بودن

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

رنگهای بی نهایت

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی