اطلاعات تماس

[Projects]

برخی از پروژه‌های ما
و مطالعات موردی برای مشتریان

نما در الهیه
نما در زعفرانیه – ساخت تمام محصولات چوبی
نما در برج باغ هرمس
نما در پروژه لیلیان
نما در پروژه لیلیان
طراحی و اجرای فضای نشیمن (تیوی وال)
طراحی و اجرای فضای نشیمن (تیوی وال)
آشپزخانه کلاسیک گروه صنایع چوبی نما
دکور چوبی لوکس آشپزخانه سبک کلاسیک