اطلاعات تماس

مجری :
صنایع چوبی نما
مشتری :
آقای فرهمند
مدت زمان:
6 ماه
نوع پروژه:
طراحی داخلی
استراتژی:
مینیمالیستی
تاریخ:
- - - - - -

[30مترمربع]

اتاق خواب

[22مترمربع]

حمام

[28مترمربع]

فضای کاری

[15مترمربع]

محوطه آشپزخانه